Intensief programma: borgen strategie

Deze dagen zijn bedoeld voor meerdere ondernemers samen met de primaire spelers in de organisatie en is naast een verdieping van de basisdag een borging voor de toekomst. Het verschil is dat er naast operationele tools ook bewezen werkbare vormen worden opgezet voor het effectief opzetten en succesvol uitvoeren van jaarplannen en strategie. Op de basisdag borgen wij resultaat op operationeel niveau gekoppeld aan het jaarplan van dat moment. Zodra blijkt dat deze verbeterde werkwijze werkt is deze verdiepingslag zinvol. Deze dagen bestaan niet uit het doorspitten van lange rapporten, maar uit het helder verwoorden van de missie, doelen en resultaten op slechts één A4. De kracht ligt in het richting geven en handvatten bieden om het meteen met de gehele organisatie te delen en te borgen. Ook helpt het de ondernemer in de afweging van belangen. Het programma geeft heel veel energie en kan direct uitgevoerd worden. Vanwege de verdiepingsslag en de rust die nodig is voor verdieping, hebben wij voor dit intensieve programma een locatie op Terschelling gekozen waar de groepen tweeënhalve dag zullen verblijven.