Jaarprogramma: delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Het jaarprogramma is bedoeld voor de ondernemer zelf met eventueel  (max) 1-2 kernspelers. Om de acht weken, gedurende het gehele jaar, is er een intensieve dagbijeenkomst met een beperkt aantal ondernemingen. Per dag wordt zowel een strategisch als operationeel onderwerp behandeld om in de komende maanden in de organisatie verder door te voeren. We leggen verbindingen tussen gelijkgezinde ondernemers om zo ook van elkaar te leren en elkaar te blijven stimuleren in de optimalisatie van ieders organisatie. De ondernemers wisselen ervaringen met elkaar uit op de volgende sessie, waarbij het de groep vrij staat om successen uit te wisselen buiten de begeleiding van B-SI om. Zo kan, onafhankelijk van B-SI, een netwerk gevormd worden op de belangrijkste onderdelen binnen de organisaties. Dit onderling delen van kennis en ervaring werkt als een stimulerende factor bij de focus op optimalisatie en voorkomt terugvallen in oude patronen.