Basis programma: Focus- en resultatendag

De focus- en resultatendag is een intensieve, inspirerende en actiegerichte dag met u en de kernspelers in uw organisatie. Deze dag geeft inzicht in eigen verliesmomenten en biedt tools om het bedrijfsresultaat volledig te koppelen aan de resultaten van iedere kernspeler. De dag eindigt met duidelijke acties en harde afspraken over ambitieuze en haalbare resultaten. Na deze dag stuurt u, als ondernemer/eigenaar, op resultaten in plaats van op activiteiten. Iedereen kent zijn of haar verantwoording daarin. De focus- en resultatendag realiseert gelijk al een effectiviteitverhoging van minimaal 20-25%, enkel al doordat tijdverspillers eruit gehaald zijn. De focus ligt op het bedrijfsresultaat, niet op de persoonlijke activiteiten en excuses. Het is een direct-resultaat dag voor de uitvoer van de ondernemingsplannen voor de komende maanden en jaar. Om het ondernemingsdoel te bepalen gaat een intakegesprek met de ondernemer aan het programma vooraf. Na afloop van het programma verschuift de aansturing van de eigenaar van management naar leiderschap. Dit betekent dat ook bij afwezigheid van management/eigenaar resultaatafspraken nog steeds worden benoemd, gecontroleerd en geborgen.

De Focus- en resultatendag kent twee versies

  • Bedrijfsdag: met de eigen organisatie
  • Groepsdag: samen met meerdere bedrijven

De laatste optie is bedoeld om de instap voor iedere ondernemer mogelijk te maken.